تبلیغات آنلاین-انواع تبلیغات آنلاین(قسمت سوم)تبلیغات PPC

چاپ مقاله

تبلیغات PPC

تبلیغات PPC ، تبلیغاتی است که در آن هزینه تبلیغات

با توجه به تعداد کلیک های دریافتی یک تبلیغ تعیین می شود.

AdWords و Bing Ads هر دو از یک مدل پرداخت به ازای هر کلیک استفاده می کنند.

  نظرات

پاسخی بگذارید