اینترنت اشیاء(IoT)/ 8 استراتژی بازاریابی برای شرکت های IoT

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

هشت استراتژی فروش و بازاریابی برای شرکت های IoT

2-از فرصت های بازاریابی مشترک استفاده کنید

الف)در یک مشارکت بازاریابی مشترک، شرکت ها یک محتوا یا محصول را تبلیغ می کنند و نتایج تبلیغات را به اشتراک می گذارند. کمپین‌های بازاریابی مشترک با استفاده از روابط و دسترسی شریک، به گونه‌ای طراحی می‌شوند که با کار کمتر، سرنخ‌های بیشتری را ارائه دهند.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید