اینترنت اشیاء(IoT)/ 8 استراتژی بازاریابی برای شرکت های IoT

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

هشت استراتژی فروش و بازاریابی برای شرکت های IoT

8-پس از کلیک تبلیغات مخاطب را هدایت کنید

ج)اتوماسیون بازاریابی به جای ارسال ایمیل به لیست ها بر اساس رفتار، PCA این امکان را فراهم می کند تا یک تجربه منحصر به فرد نسبت به صفحه فرود پس از کلیک را به همه مخاطبان خود ارائه دهد.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید