اینترنت اشیاء(IoT)/ 8 استراتژی بازاریابی برای شرکت های IoT

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

هشت استراتژی فروش و بازاریابی برای شرکت های IoT

8-پس از کلیک تبلیغات مخاطب را هدایت کنید

ب) هنگامی که کاربر کلیک می کند و برای اینکه شما تبدیل ها را به حداکثر برسانید، کاربران سزاوار تجربه پس از کلیک مشابه هستند. پس از کلیک مواردی مانند سلسله مراتب بصری، نسبت تبدیل، هدف‌گیری مجدد و تطابق پیام تأثیر می‌گذارند. به عنوان بازاریاب، ما باید تجربیات پس از کلیک ایجاد کنیم، و اتوماسیون پس از کلیک (PCA)Post-Click Automation ما را قادر می سازد تا با خودکارسازی مرحله پس از کلیک در قیف تبلیغات، تبدیل ها را به حداکثر برسانیم.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید