اینترنت اشیاء(IoT)/ 8 استراتژی بازاریابی برای شرکت های IoT

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

هشت استراتژی فروش و بازاریابی برای شرکت های IoT

6-ساخت ویدیو معرفی محصول

الف)داده‌ها نشان می‌دهد که ۷۲ درصد از مردم ترجیح می‌دهند ویدیوها را تماشا کنند تا در مورد محصول یا خدمات جدید شما بیاموزند. در حال حاضر یک محتوای خوب می تواند ارتباط متقابل با مخاطب برقرار کند. یک محتوای خوب بستگی به سیاست شما نسبت به معرفی محصول شما دارد.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید