اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

د)ارائه یک پلتفرم متقابل که تعامل مشتری با اینترنت اشیا

را به داده‌های قابل استفاده برای تبلیغات مؤثر در زمان

واقعی تبدیل می‌کند، یعنی جمع‌آوری ابرداده یا «نمایه‌ها»

معنادار، که به نوبه خود می‌تواند در طول تطبیق آگهی در

لایه بالا مورد سوء استفاده قرار گیرد.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید