اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

د)دستگاه‌های اینترنت اشیا باید از راه دور، مستقل، پوشیدنی و یا با تحرک بالا نظارت شوند. این ویژگی ها محدودیت های قدرت خاص را برای هر برنامه مشخص می کند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید