اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ش)ارائه شبکه تبلیغات اینترنت اشیا می تواند اطلاعاتی را از وسایل نقلیه هوشمند

و مسافرانی که در اطراف یک منطقه جغرافیایی خاص سفر می کنند جمع آوری کند،

که به نوبه خود به هدف درست منتقل می شوند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید