اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ع)ابزارهای برنامه نویسی وب خارجی مانند

IFTTT و Node-RED نیز می توانند در معماری

اینترنت اشیا برای اتصال، کنترل و درخواست

اطلاعات از دستگاه های مختلف ادغام شوند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید