اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ف)حسگرهای موجود در دستگاه‌های هوشمند و

تعامل با کاربران، نقش عمده‌ای در پروفایل کاری

که کاربر انجام می‌دهد (به عنوان مثال، حسگر

حضور غیاب می‌تواند هنگام خروج کاربر از خانه

گزارش دهد).

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید