اینترنت اشیاء(IoT)/تاثیر اینترنت اشیا درصنعت بازاریابی دیجیتال

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

نقش اینترنت اشیا در بازاریابی دیجیتال

ج-تحلیل مشتری

با کمک دستگاه های هوشمند، می توانید ذهن مصرف کننده خود را بخوانید. دستگاه‌های هوشمند حجم عظیمی از داده‌ها را ارائه می‌کنند که بینش عمیق‌تر و کلیدی‌تری درباره مشتریان ارائه می‌دهد.
داده‌هایی که از دستگاه‌های هوشمند بدست می آید به بازاریابان دیجیتال اجازه می دهد تا محصولات را بر اساس داده های جمع آوری شده تبلیغ کنند.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید