نوشته هایی با برچسب "Analytical CRM"

دوشنبه 16 آگوست 2021

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM...

Customer Relationship Managementط)  Analytical CRM - تحلیلیCRM نقش سیستم های CRM تحلیلی تجزیه و تحلیل داده های مشتری جمع آوری شده ...

ادامه مطلب