نوشته هایی با برچسب "مشاور کسب و کار"

یکشنبه 24 اکتبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) /ب-اینتر...

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء ب-کاربرد 5G در اینترنت اشیا 5G این قابلیت را دارد که بیش از یک میلیون دستگاه ...

ادامه مطلب

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء الف- اینترنت اشیا و 5G چگونه داده ها را به اشتراک می گذارند خانه ها و ...

ادامه مطلب
جمعه 22 اکتبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) Internet...

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء ج-اینترنت اشیا و شهرهای هوشمند با اینترنت اشیاء پل ها، جاده ها و راه آهن با ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 21 اکتبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) Internet...

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء ب-اینترنت اشیا و شهرهای هوشمند در یک شهر هوشمند یک طرح می تواند شامل خدمات اجتماعی ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 20 اکتبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) Internet...

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء الف-اینترنت اشیا و شهرهای هوشمند با توجه به تعداد زیادی حسگر در یک شهر، برنامه ریزان ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 19 اکتبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) Internet...

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیاء و فضای ابری IOTحجم عظیمی از برنامه های خود را در فضای ابری انجام ...

ادامه مطلب
دوشنبه 18 اکتبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) Internet...

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تجزیه و تحلیل داده های بزرگ در اینترنت اشیا اینترنت اشیا حجم عظیمی از داده ها ...

ادامه مطلب
دوشنبه 19 جولای 2021

رنگ در تبلیغات Color in Adv...

كاربرد رنگ ها قسمت پنجم - کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟ و : رنگ نارنجی در دنیای تبلیغات، از نارنجی اغلب ...

ادامه مطلب
یکشنبه 18 جولای 2021

رنگ در تبلیغات Color in Adv...

كاربرد رنگ ها قسمت پنجم - کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟ هـ :رنگ قرمز در تبلیغات ، رنگ قرمز اغلب برای ...

ادامه مطلب