نوشته هایی با برچسب "علیمردانی"

دوشنبه 4 دسامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ک) با اینترنت اشیا می توان، برنامه بازاریابی محصولات و خدمات ...

ادامه مطلب
یکشنبه 3 دسامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ل) با اینترنت اشیا می توان، برنامه تبلیغات محصولات و خدمات ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ی) با اینترنت اشیا می توان، فناوری را برای بازاریابی برنامه ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ط) با اینترنت اشیا می توان، برای دستیابی به اهداف تبلیغات ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ح) با اینترنت اشیا می توان، برای دستیابی به اهداف بازاریابی ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 30 نوامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ز) با اینترنت اشیا می توان، طراحی محصول را برای تبلیغات ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 30 نوامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: و) با اینترنت اشیا می توان، طراحی محصول را برای بازاریابی ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 29 نوامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: هـ) با اینترنت اشیا می توان، هوش تجاری را برای تبلیغات ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 29 نوامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: د) با اینترنت اشیا می توان، هوش تجاری را برای بازاریابی ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 28 نوامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ج) با اینترنت اشیا می توان، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ...

ادامه مطلب