نوشته هایی با برچسب "انواع مدلهای استراتژی بازاریابی"

دوشنبه 17 ژانویه 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/ 8 استرا...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء هشت استراتژی فروش و بازاریابی برای شرکت های IoT 1-بازاریابی مبتنی بر حساب هدفمند (ABM) Targeted Account-Based ...

ادامه مطلب
شنبه 15 ژانویه 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/ 8 استرا...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء هشت استراتژی فروش و بازاریابی برای شرکت های IoT 1-بازاریابی مبتنی بر حساب هدفمند (ABM) Targeted Account-Based ...

ادامه مطلب