رنگ درتبلیغات(قسمت پنجم-کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟)ق:رنگهای گرم

چاپ مقاله

كاربرد رنگ ها

قسمت پنجم – کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است ؟

ق : رنگهای گرم

اگر می خواهيد مخاطب تان را به انجام كاری تحريك كنيد و وادارش كنيدكه هيجان زده شود و از پس، هيجان زدگی اش به نفع خودتان استفاده كنيد سراغ رنگهای گرم برويد.

رنگهای گرم از ترکیب قرمز ، زرد و نارنجی در ترکیبات مختلف تشکیل شده است. آنها گرم تلقی می شوند زیرا به عناصر مرتبط با گرما مانند آتش ، نور خورشید و گدازه تشبیه می شوند.  آنها احساسات و اشتیاق را افزایش می دهند ، احساس شادی ، بازی گوشی ، اشتیاق و خلاقیت را ایجاد می کنند. رنگهای گرم، اشتها را باز می كنند و از ميان تمامی رنگ های گرم، قرمز و زرد بيشتر از همه چنين تاثيری را روی مخاطب می گذارند .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید