تبلیغات آنلاین-انواع تبلیغات آنلاین(قسمت چهارم)تبلیغات بینگ

چاپ مقاله

تبلیغات بینگ

تبلیغات Bing از این نظر که به صورت پرداخت به ازای هر کلیک کار می کنند ،

مشابه تبلیغات Google است. تبلیغ کنندگان می توانند تبلیغات خود را از طریق سرویس Bing Ads که قبلاً Microsoft adCenter نامیده می شد ، مدیریت کنند.

  نظرات

پاسخی بگذارید