انواع تبلیغات(قسمت دوم) تبلیغات رادیویی

چاپ مقاله

تبلیغات رادیویی

تبلیغات رادیویی به سال 1920 برمی گردد ، زمانی که اولین ایستگاه های رادیویی تجاری در ایالات متحده راه اندازی شدند.

امروزه رادیو هنوز یک بستر بازاریابی و تبلیغات مربوطه برای گسترش دسترسی به یک رویداد حمایت شده یا محصول جدید است.

در این روش تبلیغ ، تبلیغ کننده به ایستگاه رادیویی پول می دهد تا در هنگام ،

 وقفه های تعیین شده بین موسیقی یا یک نمایش رادیویی ، تبلیغ خود را پخش کند .

 

  نظرات

پاسخی بگذارید