نوشته هایی با برچسب "انواع مدلهای استراتژی بازاریابی"

شنبه 30 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ق) با اینترنت اشیا می توان، علاقه به خرید مخاطب را ...

ادامه مطلب
جمعه 29 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ص) با اینترنت اشیا می توان، تراکنش مالی مصرف کنندگان را ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 27 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ع) با اینترنت اشیا می توان، تجزیه و تحلیل دادها را ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 26 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: س) با اینترنت اشیا می توان، تبلیغ کننده برای چندین گروه ...

ادامه مطلب
شنبه 23 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: م) با اینترنت اشیا می توان، تبلیغات بیلبوردهای سه بعدی را ...

ادامه مطلب
شنبه 23 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ل) با اینترنت اشیا می توان، نمایشگر بیلبورد دیجیتالی را برای ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 20 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ی) با اینترنت اشیا می توان، ارسال تبلیغات را به دستگاه ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 19 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ط) با اینترنت اشیا می توان، مبادلات تبلیغاتی را برای بازاریابی ...

ادامه مطلب
یکشنبه 17 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ز) با اینترنت اشیا می توان، تبلیغات و بازاریابی وب‌سایت‌ها و بیلبوردها را ...

ادامه مطلب
یکشنبه 17 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: و) با اینترنت اشیا می توان، با هدف قرار دادن بهتر جمعیت برای ...

ادامه مطلب