نوشته هایی با برچسب "Customer Relationship Management ،crm ،مدیریت ارتباط با مشتری ،اتوماسیون بازاریابی ،Marketing Automation"

Customer Relationship Management ح)  CRM عملیاتی - بخش دوم اتوماسیون بازاریابی(Marketing Automation) اتوماسیون بازاریابی بر سهولت فرایند کلی بازاریابی برای موثرتر و کارآمدتر تمرکز ...

ادامه مطلب