نوشته هایی با برچسب "وحید علیمردانی Artificial intelligence"

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ط) با اینترنت اشیا می توان، فروش کتاب‌فروشی‌های اینترنتی را برنامه ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 15 ژوئن 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: و) با اینترنت اشیا می توان، پیگیری خریدهای مخاطبین را برنامه ...

ادامه مطلب