نوشته هایی با برچسب "مشاوره بازاریابی صنعتی"

یکشنبه 3 آوریل 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ص)یک رویداد واضح وجود دارد که ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ف)شبکه تبلیغات به ناشر می گوید ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ع)شبکه تبلیغاتی از اطلاعاتی که در ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 31 مارس 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها س)ناشر از شبکه تبلیغاتی می‌خواهد تا ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 30 مارس 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ن)کاربر به سرویسی که توسط ناشر ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 29 مارس 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها م)شبکه تبلیغاتی که در تبادل آگهی ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ل)یک ارائه دهنده خدمات که برخی ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ک)معماری سطح بالای سیستم های تبلیغات ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء . . . . تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ی)مجموعه سؤالات ارسال شده به موتور ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ط)به طور خاص تبلیغات هدفمند اجازه ...

ادامه مطلب