نوشته هایی با برچسب "فرانگرش"

پنج‌شنبه 7 دسامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: س) با اینترنت اشیا می توان، رایانش ابری را برای تبلیغات ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 6 دسامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: م) با اینترنت اشیا می توان، میان افزارها را برای بازاریابی ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 6 دسامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ن) با اینترنت اشیا می توان، میان افزارها را برای تبلیغات ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 5 دسامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ل) با اینترنت اشیا می توان، شبکه حسگر بی سیم را ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 5 دسامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: م) با اینترنت اشیا می توان، شبکه حسگر بی سیم را ...

ادامه مطلب
دوشنبه 4 دسامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ک) با اینترنت اشیا می توان، برنامه بازاریابی محصولات و خدمات ...

ادامه مطلب
یکشنبه 3 دسامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ل) با اینترنت اشیا می توان، برنامه تبلیغات محصولات و خدمات ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ی) با اینترنت اشیا می توان، فناوری را برای بازاریابی برنامه ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ط) با اینترنت اشیا می توان، برای دستیابی به اهداف تبلیغات ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ح) با اینترنت اشیا می توان، برای دستیابی به اهداف بازاریابی ...

ادامه مطلب