نوشته هایی با برچسب "بازاریابی و تبلیغات"

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ث)نقش ناشر اینترنت اشیا دیگر محدود ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ت)شبکه‌های تبلیغاتی IoT و مبادلات تبلیغاتی ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ر)شبکه تبلیغات اینترنت اشیا، در ترکیب ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ق)اپلیکیشن های موبایل علاوه بر موضوع ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ف)در ادامه انتظار می رود که ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ع)تبلیغ کننده اینترنت اشیا نهادی است ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 27 آوریل 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها  سه لایه تشکیل دهنده تبلیغات اینترنت ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 26 آوریل 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها  سه لایه تشکیل دهنده تبلیغات اینترنت ...

ادامه مطلب
دوشنبه 25 آوریل 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ل)تبلیغات اینترنت اشیا ویژگی های خاص ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ی)گسترش بازار سنتی تبلیغات اینترنتی یکی ...

ادامه مطلب