استراتژی

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: خ) با اینترنت اشیا می توان، تجارت تبلیغات را برای بازاریابی ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 25 مارس 2020

بازاریابی تلفنی

آموزش بازاریابی تلفنی فروش تلفنی و بازاریابی محصولات یا خدمات با استفاده از تلفن، یکی از شیوه‌های بازار یابی است .

ادامه مطلب

اینباند مارکتینگ (بازاریابی درون‌گرا) اینباند مارکتینگ در فارسی با عنوان بازاریابی درون‌گرا یا بازاریابی جاذبه‌ای معنی می‌شود که شاید به درستی ...

ادامه مطلب