آرشیو ماهیانه "ژوئن, 2022"

پنج‌شنبه 30 ژوئن 2022

بازاریابی با اینترنت اشیاء ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء بازاریابی در عصر اینترنت اشیا الف)فناوری (IoT) برای ایجاد نتایج مرتبط با بازاریابی، مانند هوش تجاری ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 29 ژوئن 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ت)تحقیقات آینده iot می تواند در ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 28 ژوئن 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ش)معماری پلتفرم تبلیغات اینترنت اشیا و ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ر)بازارهای تبلیغاتی جدید اینترنت اشیا که ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ق)اینترنت اشیا (IoT) یک چشم انداز ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ص)بازار تبلیغات اینترنتی صدها میلیارد دلار ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ف)ادغام برنامه های شخص ثالث می ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 23 ژوئن 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ع)ابزارهای برنامه نویسی وب خارجی مانند ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 22 ژوئن 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها س)برنامه های هوشمند، اطلاعات را از ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 21 ژوئن 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ن)جریان داده در اینترنت اشیا به ...

ادامه مطلب