نوشته هایی با برچسب "Multichannel integration in CRM"

Customer Relationship Managementش)Multichannel integration in CRM - ادغام چند کاناله در CRMادغام چند کاناله نقطه ایجاد ارزش مشترک مشتری در ...

ادامه مطلب