نوشته هایی با برچسب "مشتریان"

پنج‌شنبه 28 اکتبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) /الف-آین...

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءالف-آینده اینترنت اشیا با ادامه کاهش قیمت سنسورها و ارتباطات، افزودن دستگاه‌های بیشتری به اینترنت اشیا ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 27 اکتبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) /ب-داده ...

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءب-داده های اینترنت اشیا و هوش مصنوعی(گوگل) هوش مصنوعی از داده‌های استخراج‌شده از هزاران حسگر ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 26 اکتبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) /الف-داد...

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءالف-داده های اینترنت اشیا و هوش مصنوعی به عنوان مثال: اطلاعات بدست آمده از یک خودروی ...

ادامه مطلب
دوشنبه 25 اکتبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) /ج-اینتر...

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءج-کاربرد 5G در اینترنت اشیا در آینده صنعت خودرو بزرگترین استفاده کننده از اینترنت اشیاء 5G ...

ادامه مطلب
یکشنبه 24 اکتبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) /ب-اینتر...

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءب-کاربرد 5G در اینترنت اشیا 5G این قابلیت را دارد که بیش از یک میلیون دستگاه ...

ادامه مطلب

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءالف- اینترنت اشیا و 5G چگونه داده ها را به اشتراک می گذارند خانه ها و ...

ادامه مطلب
جمعه 22 اکتبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) Internet...

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءج-اینترنت اشیا و شهرهای هوشمند با اینترنت اشیاء پل ها، جاده ها و راه آهن با ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 21 اکتبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) Internet...

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءب-اینترنت اشیا و شهرهای هوشمند در یک شهر هوشمند یک طرح می تواند شامل خدمات اجتماعی ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 20 اکتبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) Internet...

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءالف-اینترنت اشیا و شهرهای هوشمند با توجه به تعداد زیادی حسگر در یک شهر، برنامه ریزان ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 19 اکتبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) Internet...

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیاء و فضای ابری IOTحجم عظیمی از برنامه های خود را در فضای ابری انجام ...

ادامه مطلب