تحقیقات و مشاوره بازاریابی

چاپ مقاله

 

تحقیقات و مشاوره بازاریابی :

شرکت فرانگرش طرح آینده با دو دهه تجربه توانست گامی موثر؛ در راستای نمایش خدمات و کالاهای مشتریان بردارد .

بررسی و نگاهی دوباره به نیازهای مشتریان این امر را برای این مجموعه قطعی نمود که تنها فعالیت در حوزه تبلیغات محیطی و Social Marketing پاسخگوی خواست و نظر مشتریان نبوده و کمبود تبلیغاتی اثر بخش و هدفمند که بر پایه تحقیقات تدوین وپایه ریزی شده باشد احساس می گردید.

لذا شرکت فرانگرش طرح آینده با تاسیس واحدی تحت عنوان تحقیقات ومشاروه بازاریابی توانست نیازهایی از قبیل شناسایی بازار و مشتریان هدف– کاهش ریسک فعالیت ها – کشف فرصت های نهفته ی بازار – شناسایی مشکلات بالقوه و آگاهی از وضعیت رقبا را پاسخ و با ارائه خدماتی که به پیوست قابل مشاهد می باشد ایشان را همراهی نماید .

  • تاریخ انتشار : 2018/12/20
  • نظرات : بدون نظر
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :